• Κάθε Παιδί έχει Δικαίωμα στο Παιχνίδι!

  Ασφάλεια - Προδιαγραφές

  Ασφάλεια - Προδιαγραφές

  Όλα τα παιχνίδια μάρκας ToyMarkt:

  • Φέρουν σήμανση CE
  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Είναι ελεγμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιότητας, διεθνούς φήμης
  • Διατηρούν τεχνικό φάκελο προδιαγραφών και δήλωση συμμόρφωσης
  • Κατασκευάζονται απο ασφαλή υλικά.
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.
  Το πρώτο container Παιχνιδιών στην Ελλάδα από το οποίο απαιτήθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ποιότητας, προκειμένου να μπορέσει να εκτελωνιστεί, ήταν ToyMarkt.
  Shipping Icon

  Όλα τα Παιχνίδια ToyMarkt συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία

  Shipping Icon

  Ετήσιος όγκος Παιχνιδιών: >80 Container/ έτος